Over mij

Achter de set tijdens de JOTAMijn eerste ervaringen met zend-amateurisme heb ik ergens in 1996 - 1997 opgedaan tijdens de jaarlijks terugkerende JOTA (Jamboree On The Air) bij de scoutinggroep waarvan ik lid ben, de Vaandrig Lengton Groep te Zwolle. Sinds een aantal jaren uitkomend onder de call PA3DAT/J tijdens de JOTA.

Tijdens de JOTA ben ik regelmatig achter de set te vinden. Eerst naast de zendamateur en sinds het veranderen van de regels, waardoor ook niet-zendamateurs verbindingen mag maken onder het toeziend oog van een zendamateur, ben ik tijdens de JOTA een van de operators die de meeste verbindingen maakte op HF bij onze groep. Niet in de laatste plaats omdat ik gewoon niet achter de set weg ben te slaan, slapen is voor mietjes.

De zendamateurs die tijdens de JOTA aanwezig waren vonden het al een aantal jaar de hoogste tijd dat ik ook mijn machtiging ging halen. Door ander prioriteiten ben ik daar lang niet aan toegekomen. Na enige studie in het voorjaar van 2012 heb ik zowel het N als F-examen gedaan. Voor het F-examen had ik helaas nog niet voldoende gestudeerd en had te veel fouten maar het N-examen heb ik wel met goed gevolg afgelegd. Waarschijnlijk ga ik in de toekomst nog een keer op voor het F-examen maar voorlopig kan ik me nog wel even vermaken op de banden die voor de N-amateur zijn opengesteld.

Nederlands